top of page
Search
  • Writer's pictureBianca Amoruso-Wennerby

Bortom det negativa: aktivera hjärnans plasticitet för ett mer positivt liv!


Det mänskliga sinnet är en av de mest komplexa och fascinerande områdena som vi har att göra med varje dag. I åratal har forskare studerat den mänskliga hjärnan för att försöka förstå hur den fungerar och varför den beter sig på ett visst sätt.


Som expert på fysisk och psykisk hälsa och vetenskapsälskare, ägnar jag min fritid åt att utforska hur kroppen och sinnet fungerar och hur deras förbindelse fungerar.

Jag är mycket uppmärksam på mitt dagliga förhållningssätt till livet och ofta reflekterar över hur vi alla reagerar på det som händer oss eller runt omkring oss och framför allt hur vi uttrycker våra tankar, vilket uttryckssätt vi väljer.


Jag märker när jag pratar med vänner, familj eller kunder att vår hjärna har en stark benägenhet att betona livets negativa aspekter. Fraser som: "idag är jag ledig från jobbet, men vad ska jag göra med det här gråa vädret?!”, eller "äntligen har jag slutat jobba, men nu måste jag städa hemma", eller “äntligen fredag men…helgen kommer att gå för fort", eller "vilken vacker solig dag idag men lite för varmt". Ännu mer intressanta är de svaren vi får från dem som lyssnar på oss, om händelser som har krävt från oss energi och haft en ganska hög svårighetsgrad att hantera. Fraser som: "jag kan tänka mig hur svårt det var för dig" eller "det är så sorgligt, relationer är verkligen svåra”.


Ofta skapar vi drama själva i vårt sinne, vilket gör enkla och lätta situationer svåra!


Hjärnans tendens att betona negativa händelser är känd som "negativity bias" (negativ fördom) och har dokumenterats i många studier. En undersökning utförd av forskare vid Universitetet i Amsterdam visade att den mänskliga hjärnan reagerar starkare på negativa stimulanser jämfört med positiva eller neutrala. En annan studie, publicerad i tidskriften "Nature Neuroscience", upptäckte att den mänskliga hjärnan visar mer aktivitet i områden som är associerade med perceptionen av negativ information.


Orsaken till att hjärnan lutar mot det negativa och dramatiska diskuteras fortfarande bland experter, men det finns några huvudteorier. En teori föreslår att "negativity bias" är en produkt av evolutionen. Våra förfäder var tvungna att vara särskilt uppmärksamma på faror (som rovdjur eller sjukdomar) för att överleva, så hjärnan utvecklade en större känslighet för hot.

En annan teori föreslår att "negativity bias" är ett resultat av inlärning. Negativa erfarenheter tenderar att ha allvarligare konsekvenser än positiva, så hjärnan har utvecklat en större känslighet för denna information för att hjälpa oss att undvika den i framtiden.


Hur som helst är det viktigt att komma ihåg att "negativity bias" bara är en aspekt av vår hjärna och att med övning och engagemang kan vi träna vårt sinne att se världen på ett mer balanserat och positivt sätt.


Hur tränar man sinnet? Kan hjärnan tränas?


En av de mest intressanta och viktiga upptäckterna för mig inom neurovetenskapen är konceptet "hjärnplasticitet". Detta innebär att hjärnan kan ändras och anpassas som svar på nya erfarenheter. Hjärnplasticitet har visats i många vetenskapliga studier.


Till exempel visade en klassisk studie utförd av forskare vid University of California att taxichaufförer i London, som måste memorera en stor mängd geografisk information, har ett större område av hippocampus jämfört med individer som inte har detta behov.

****(Positions cellerna som finns i hippocampus är ansvariga för rumslig minne, dvs. minnet som gör det möjligt att komma ihåg platserna vi har varit och den information vi har lärt oss om dem, och som också möjliggör orientering och bearbetning av rymd kartor).


En annan studie, publicerad i tidskriften "Nature", visade att hjärnan kan ändras och anpassas även i vuxen ålder, i motsats till den tidigare uppfattningen att hjärnan slutade förändras efter barndomen.


Personligen avråder jag starkt någon att uttrycka sig som "nu vid min ålder”…


Vetenskapliga studier visar att den mänskliga hjärnan, om den tränas och stimuleras, behåller sig fräsch! Självklart med olika intensitet, men detta beror inte bara på åldern utan också på miljön vi lever i och på vilken typ av liv vi lever. Minnet är till exempel mycket känsligt för fysisk och psykisk trötthet.


En annan aspekt som jag vill fokusera på är aktiveringen av det sympatiska nervsystemet (hot system) på grund av negativa tankar. Vårt nervsystem är ett ämne som jag brinner for! Om vi kände det bättre skulle vi kunna hantera oss själva bättre.


Varför är vi ofta vår egen fiende?


Negativa tankar kan starkt aktivera vårt sympatiska nervsystem, vilket är ansvarigt för vår “fight-or-flight“ respons inför uppfattade hot. Detta system förbereder oss för att reagera snabbt i farliga situationer genom att öka hjärtfrekvensen, andningen och blodflödet till musklerna.


Om vi ​​tillåter negativa tankar att dominera vårt sinne kan vi onödigt aktivera det sympatiska systemet även i avsaknad av verkliga faror. I huvudsak hotar vi oss själva, vilket gör kroppen står i ett konstant alarmtillstånd som kan i det långa loppet ha negativa effekter på vår fysiska och mentala hälsa. Det är därför viktigt att lära sig hantera negativa tankar så att vi inte onödigt aktiverar vårt sympatiska system. Låt oss sluta hota oss själva! Men hur?

Vi är de enda ägarna till våra tankar.


Med övning och engagemang kan vi träna vår hjärna att se det positiva i saker och därmed minska vår negativa fördom och inte aktivera onödiga larm. Här är några tips om hur man gör det:

  • ***Praktisera mindfulness: Mindfulness är förmågan att vara närvarande och medveten här och nu, utan att vara föremål för yttre påverkan eller distraherad. Det är ett rent närvaro av vårt sinne. Mindfulness kan översättas som "full medvetenhet". Det hjälper oss att vara närvarande i nuet och acceptera våra upplevelser utan dom. När vi praktiserar mindfulness kan vi märka de negativa tankar som uppstår och låta dem gå utan att klamra oss fast vid dem.

  • ***Odla tacksamhet: Att göra en lista över saker vi är tacksamma för kan hjälpa oss att fokusera på de positiva aspekterna av våra liv och minska vår uppmärksamhet på negativa tankar. Till exempel, när vi vill uttrycka oss genom att säga: "jag har äntligen slutat jobba, men nu måste jag städa hemma", kan vi istället säga: "Jag har äntligen slutat jobba! Nu är jag fri att organisera resten av min dag! Jag kan städa huset idag eller kanske till och med imorgon. Nu njuter jag av solen och tar en promenad! “. Man kan träna på att minimera det negativa och tro mig, livet blir mer färgglatt!


  • ***Förstärk positiva tankar: När vi märker att vår hjärna går i en negativ riktning kan vi aktivt försöka ändra vår synvinkel. Om vi ​​tänker "Jag kan inte göra det", kan vi istället ändra den tanken till "Jag ska göra mitt bästa". Fraser som "jag kommer aldrig att kunna göra" eller “jag lyckas inte”, kan förändras. Min yogalärare, Ingrid, har lärt mig att lägga till ett enkelt adverb till vissa fraser och då får man ett annat perspektiv! Adverbet är “ännu”, “inte än”. "Jag kan inte göra det ännu” eller “Jag har inte än lärt mig att göra det”. Detta tyder på att du kommer att kunna göra det och att du arbetar för att lyckas! Försök introducera “ännu" eller “inte än” i dina fraser för ett gladare perspektiv!

När vi är på andra sidan, på den som lyssnar på berättelsen om en negativ upplevelse eller en känsla som kan tolkas som negativ, låt oss försöka att inte sänka vår samtalspartner i en ännu mörkare tunnel. Frasen jag nämnde ovan, "jag kan föreställa mig hur svårt det var för dig", överför negativ energi och fokuserar på smärta.


Ett alternativ till frasen "jag kan föreställa mig hur svårt det var för dig" kan vara "jag beundrar ditt mod att övervinna en sådan svår utmaning". Denna fras erkänner den svårighet som den andra personen har stått inför, men betonar hans styrka och motståndskraft snarare än smärta och lidande. Andra exempel kan vara:

  • "Det måste ha varit väldigt krävande, men jag är förvånad över din styrka och beslutsamhet."

  • "Jag vet att det inte var lätt, men du lyckades övervinna ett stort hinder."

  • "Det är uppenbart att du har haft svårigheter, men jag är verkligen imponerad av din positivitet.

Dessa fraser visar empati för den andra personen, erkänner hans kamper, men samtidigt lyfter fram den positiva sidan av situationen, och visar uppskattning för hans styrka och motståndskraft.


Låt oss öva på att ändra perspektiv!!!


  • ***Träna regelbundet: Fysisk träning frigör endorfiner, som är kända som "lyckohormoner". Regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att förbättra ditt humör och minska stress och ångest.


  • ***Begränsa exponeringen för negativa medier: Att ständigt utsättas för negativa nyheter kan ha en negativ inverkan på vårt humör. Försök begränsa exponeringen för negativa medier och fokusera på positiva nyheter eller aktiviteter som gör dig lycklig. När du skrollar igenom Facebook-inlägg och läser negativa fraser från folk som klagar på typ "ju mer du ger till andra, desto mer skräp får du tillbaka" kan du fråga dig själv om du vill fortsätta följa den personen. Det kan vara hälsosammare FÖR DIG att inte följa den längre för att inte utsättas för energier som du inte är intresserad av att absorbera. Istället, följ och prata med de som älskar livet och som ser den positiva sidan i alla möjliga omständigheter.


Det är normalt att ha negativa tankar då och då. Ibland behöver vi även uttrycka dem för att få medkänsla och för att "få ut det". Målet är inte att helt eliminera negativa tankar, utan snarare att balansera vår perspektiv så att vi inte blir överväldigade av det negativa.


Genom att komma ihåg att vår hjärna är plastisk och kan tränas, kan vi ta kontroll över vår mentala hälsa och aktivt arbeta för att skapa en mer positiv och hälsosam livssyn.

19 views0 comments

Comments


bottom of page