top of page
Search
  • Writer's pictureBianca Amoruso-Wennerby

"Yama och Niyama: En Inre Resa genom Yogapraktiken”

"Yoga is a journey of the self, through the self, to the self."- BKS IyengarSom yogastudent och lärare har jag djupt reflekterat över hur vi kan integrera principerna om Yama och Niyama i vår yogapraktik och hur dessa kan berika våra liv både på och utanför mattan. Yama och Niyama utgör inte bara en filosofisk ram för yogans väg, utan erbjuder också konkreta vägledning för etiskt och moraliskt beteende i vår dagliga tillvaro.


Som yogastudenter bör vi komma ihåg att yoga handlar om mer än bara den fysiska träningen. Det handlar inte bara om att stretcha och stärka kroppen, utan också om att utforska vårt inre. Det är det här som skiljer yoga från vanliga stretchövningar. Att förstå och omfamna denna djupare aspekt av yoga är viktigt för att vi ska kunna få ut det bästa av vår praktik och inte bara för vår kropp utan också för vårt sinne och vårt välbefinnande.  


Yoga är en resa av självet.


Inom yogafilosofin finns det två fundamentala principer, Yama och Niyama, som hjälper oss att utforska och förstå vår kropp och sinne på djupare nivåer. De representerar moraliska och etiska principer som vägleder yogans väg mot självförverkligande och inre frid.

Yama handlar om hur vi bör behandla andra människor och världen runt omkring oss. Det inkluderar principer som icke-våld (ahimsa), sanning (satya), icke-stöld (asteya), måttfullhet (brahmacharya) och icke-hängivenhet (aparigraha).


Niyama handlar om hur vi ska ta hand om oss själva.

Det innefattar discipliner som renlighet (saucha), tillfredsställelse (santosha), disciplin (tapas), självreflektion (svadhyaya) och hängivenhet till det gudomliga (ishvara pranidhana).


Det är viktigt att komma ihåg att de principer som Yama och Niyama representerar inte alltid har en direkt motsvarighet i vårt västerländska samhälle. Istället för att se dem som strikta regler kan vi betrakta dem som källor till inspiration och vägledning. Vi kan välja att ta till oss de delar som känns meningsfulla och tillämpliga för vårt liv, med förståelse för att det är en process som är unik för var och en av oss.


Genom att förstå och integrera Yama och Niyama i våra liv kan vi skapa en mer harmonisk och balanserad tillvaro, både för oss själva och för samhället runt omkring oss.


För att börja applicera dessa principer kan vi börja med att reflektera över hur vi behandlar andra och oss själva. Att praktisera icke-våld (ahimsa) innebär att vi är medvetna om våra handlingar och ord för att undvika att skada andra. Sanning (satya) uppmanar oss att vara ärliga mot oss själva och andra, vilket skapar en grund för förtroende och äkthet i våra relationer.


I vår vardag kan vi också praktisera icke-stöld (asteya) genom att respektera andras egendom och tid, samt att inte ta för oss mer än vi behöver. Måttfullhet (brahmacharya) handlar om att balansera våra handlingar och impulser för att undvika överdrifter och uppnå harmoni.


När det gäller asana-praktiken, erbjuder den en unik möjlighet att känna av och tillämpa Yama och Niyama. Genom att utforska vår fysiska kropp i yogapositioner kan vi öva på att vara närvarande, lyssna på våra gränser och utveckla en medvetenhet om våra handlingar och reaktioner.


I asana-praktiken kan vi utforska hur Yama och Niyama manifesterar sig fysiskt, mentalt och känslomässigt. Till exempel, när vi utför asanas, kan vi tillämpa principen om icke-våld (ahimsa) genom att lyssna på vår kropps signaler och undvika att pressa oss själva till smärta eller skada. Istället för att sträva efter perfektion i varje position, kan vi fokusera på att lyssna på våra kropps behov och respektera dess gränser. På så sätt främjar vi en känsla av medkänsla och omsorg gentemot oss själva.

Likaså kan principen om sanning (satya) appliceras genom att vara ärliga mot oss själva om våra fysiska förmågor och begränsningar. Genom att kultivera ärlighet och autenticitet i vår asanapraktik, kan vi utveckla en djupare förståelse för vår kropp och sinne.

När vi utför asanas kan vi också praktisera icke-stöld (asteya) genom att undvika att jämföra oss med andra eller sträva efter att imitera deras prestationer. Istället för att jaga efter yttre prestationer kan vi fokusera på vår egen resa och vara tacksamma för det vi redan har.

Måttfullhet (brahmacharya) i asanapraktiken handlar om att hitta balans och harmoni i våra rörelser och hållningar. Istället för att överdriva eller sträva efter överflöd, kan vi praktisera att vara närvarande i varje ögonblick och uppleva en känsla av helhet och balans i våra kroppar och sinnen.


Yogan är en mästare för vårt liv, en vägledare som lär oss att behandla oss själva och andra med ödmjukhet och respekt. Inom Iyengar-yoga blir denna läxa särskilt tydlig när vi använder props eller stödmaterial för att stödja våra asanas. Genom att använda dessa hjälpmedel visar vi inte bara respekt för kroppen när vi inte når upp till fullständiga positioner, utan också för oss själva. Det är en påminnelse om att varje individ är unik och att vår praktik bodde anpassas efter individuella behov och gränser. Som lärare är det vår uppgift att först och främst vara försiktiga med oss själva när vi undervisar, så att vi kan visa våra elever hur de ska respektera och lyssna på sina egna kroppar. Genom att integrera dessa principer i vår praktik och undervisning blir yoga inte bara en serie övningar på mattan, utan en livsstil och en väg mot medvetenhet, självacceptans och inre frid.


I vår strävan efter inre frid och lycka, är Yama och Niyama som viktiga byggstenar för vår yogapraktik och vår vardag. Deras principer är som kartor som visar vägen till ett liv fyllt av medvetenhet och harmoni. Genom att förstå och leva efter dessa enkla riktlinjer kan vi skapa starkare band med oss själva och andra. Så låt oss fortsätta att utforska och integrera Yama och Niyama i våra liv, låt deras vägledning leda oss mot mer glädje och inre frid varje dag.

 

"Yama and Niyama are the foundation stones upon which the edifice of Yoga rests. They are the first steps on the path of self-realization." - B.K.S. Iyengar

 

 

31 views0 comments

Comentarios


bottom of page